Spatial History

Tijd en ruimte. Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen (Time and space. New GIS-applications in the humanities). (Utrecht: Matrijs: 2009) (Edited volume, together with Onno Boonstra).

‘Over ruimte en het publieke domein. Globalisering en democratie’ (On space and the public domain. Globalisation and democracy), in: Theo Engelen en Tim Riswick (red.), Van Historische Informatiekunde naar Historische Sensatie. Libretto voor Onno Boonstra (Valkhof Pers: Nijmegen 2017) 117-128.

‘Ruimte en geschiedenis – een noodzakelijk debat’ (Space and history – a necessary discussion), in: Tijdschrift voor Geschiedenis 118 (2005) 247-252.

De wording en verdwijning van het Nederlandse platteland als boerenland, vanaf 1870. Een ruimtelijke en sociale analyse (The construction and disapperance of the Dutch countryside as farmer’s land since 1870. A social and spatial analysis). In Elles Bulder, Marijn Molema & Vincent Tassenaar (Eds.), Spitten in de economische en sociale geschiedenis (pp. 109-125). Hilversum: Verloren, 2022.

‘Vertel, Muze, vertel. Geschiedenis, ruimte en cultureel erfgoed’ (Talk to us, Muse, talk to us. History, space and cultural heritage), in: M.A. W. Gerding (red.), Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte (Belvedere and the history of green space). Historia Agriculturae 33 (Wageningen/Groningen: NAHI, 2003) 9-49.

`Plattelandscultuur in de negentiende en vroeg twintigste eeuw. Modernisering en glocalisering. Een essay’ (Rural culture in the nineteenth and early twentieth century. Modernisation and glocalisation), in: Jaarboek 1999. Nederlands Openlucht Museum (Nijmegen 1999) 270-301